Bezoek van de website van De Nieuwe Arts en Cookieverklaring

Algemeen

Om onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren de privacy van de gebruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke De Nieuwe Arts

Van Boshuizenstraat 12
Amsterdam
085-0653172
info@denieuwearts.nl

De Nieuwe Arts (hierna: DNA) heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt deze functionaris raadplegen voor al uw vragen omtrent privacy.

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Sander van de Molen (Mr. A.C.M. van de Molen CIPP/E)
085 – 065 31 72
FG@denieuwearts.nl

Welke gegevens worden door DNA verwerkt?

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “generieke gegevens“ van u als bezoeker van de site. Wij maken gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van DNA zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website.

DNA heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina’s van deze website geen toegang krijgt.

We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Wat doen wij met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Het verwerken van uw vraag;
  • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen;
  • Statistische beoordeling van het site bezoek;
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;

De persoonsgegevens worden alleen voor de bovenstaande doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@denieuwearts.nl.

Informatie over ons privacybeleid

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@denieuwearts.nl, dan wel onze Privacyverklaring lezen op onze website.